Polityka prywatności

Polityka prywatności AGALEO Agata Lantner-Rypień w obszarze świadczenia usług oferowanych pod marką ENGLISH CORNER Centrum Nauki Języka Angielskiego

ENGLISH CORNER Centrum Nauki Języka Angielskiego („ENGLISH CORNER”) jest prowadzone przez Agatę Lantner-Rypień działającą pod firmą AGALEO Agata Lantner-Rypień („AGALEO”). Niniejsza informacja na temat przetwarzania danych osobowych została przygotowana i udostępniona w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych i/lub ucznia, którego jesteś rodzicem bądź opiekunem prawnym jest AGALEO Agata Lantner-Rypień, ul. Bogusławskiego 10/31, 01-923 Warszawa („Administrator”).

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie: AGALEO Agata Lantner-Rypień, ul. Bogusławskiego 10/31, 01-923 Warszawa
  • telefonicznie: dzwoniąc pod numer 661 661 695
  • przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@englishcorner.pl.

1 INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Kogo obowiązuje niniejsza Polityka prywatności?

1.1.1 Polityka prywatności zawarta w niniejszym dokumencie obowiązuje zarówno wszystkich klientów AGALEO korzystających z oferty ENGLISH CORNER Centrum Nauki Języka Angielskiego, jak i wszystkich odwiedzających stronę internetową www.englishcorner.pl prowadzoną przez AGALEO Agata Lantner-Rypień oraz korzystających ze sklepu internetowego („SKLEPIK”), którzy mogą, ale nie muszą być jednocześnie klientami AGALEO;

1.2 Obowiązująca wersja Polityki prywatności

1.2.1 Niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom. W takim przypadku kolejne jej wersje będą publikowane na stronie www.englishcorner.pl.

2 TWOJE DANE OSOBOWE

2.1 Dane zbierane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) :

2.1.1 W celu realizacji usług świadczonych przez AGALEO w ramach ENGLISH CORNER oraz w związku z podejmowaniem przez AGALEO działań związanych z realizacją tych usług, w tym w szczególności:

2.1.1.1 Nauka języka angielskiego jako języka obcego;
2.1.1.2 Audyt językowy dla osób indywidualnych oraz firm;
2.1.1.3 Oferowanie i sprzedaż usług i produktów, w tym m.in. materiałów edukacyjnych, podręczników, artykułów cechowanych logo ENGLISH CORNER;
2.1.1.4 Prowadzenie zapisów na egzaminy językowe oraz egzaminy próbne wraz z obsługą administracyjną egzaminów.
2.1.1.5 Czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umów o świadczenie usług, w tym obsługi Klientów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
2.1.1.6 Fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności związanych z realizacją zawartej z Tobą umowy;
2.1.1.7 Rozpatrywanie reklamacji;

2.1.2 W celu prowadzenia przez AGALEO w ramach ENGLISH CORNER działań promocyjnych, reklamowych i marketingowych, w tym w szczególności:

2.1.2.1 Promocja, reklama i marketing naszych usług i produktów w zakresie w jakim wyrazisz zgodę za pomocą akceptacji dostępnych na naszej stronie internetowej formularzy;
2.1.2.2 Kontrola jakości usług świadczonych przez AGALEO oraz podmioty trzecie wykonujące usługi wspierające na rzecz AGALEO w zakresie niezbędnym do wykonania usług świadczonych przez AGALEO na Twoją rzecz na podstawie zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody na wykorzystanie Twoich danych w celach promocyjnych i marketingowych;
2.1.2.3 Prowadzenie konkursów związanych z promocją usług językowych świadczonych przez AGALEO.
2.1.2.4 W celu wykonywania umów zawieranych przez AGALEO z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z AGALEO (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.1.2.5 W celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z AGALEO i w celu nawiązania współpracy z ww. osobami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2.1.2.6 Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

2.2 Dane zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług i dostarczaniem produktów

2.2.1 Dane kontaktowe;
2.2.2 Dane niezbędne do zawarcia umowy;
2.2.3 Dane pochodzące z naszego Newslettera i bloga;
2.2.4 Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i platform internetowych, w tym naszych mediów społecznościowych;
2.2.5 Dane o wynikach uzyskanych w ramach kursów lub szkoleń oferowanych przez AGALEO, np. oceny z testów i egzaminów.

2.3 Okres przechowywania przez nas Twoich danych osobowych

2.3.1 Dane przekazane przez Ciebie dobrowolnie wraz ze zgodą na ich wykorzystywanie w celach marketingowych będziemy przechowywali do czasu ewentualnego wycofania przez Ciebie ww. zgody;
2.3.2 Dane zebrane w związku z ewentualnym wypełnieniem przez Ciebie testu kwalifikującego na zajęcia będziemy przechowywali przez okres do 12 miesięcy;
2.3.3 Dane uzyskane w celu zawarcia umowy i/lub realizacji zamówienia ze SKLEPIKU będziemy przechowywali do 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą lub do momentu przedawnienia roszczeń z ww. tytułu;
2.3.4 Dane zebrane w związku z realizacją przez Ciebie kursu lub szkolenia (wyniki testów etc.) będziemy przechowywali przez 2 lata od czasu zakończenia przez Ciebie nauki w ENGLISH CORNER.

2.4 Udostępnianie Twoich danych

2.4.1 W zakresie określonym prawem Twoje dane możemy udostępniać na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług w celu ich prawidłowego zrealizowania, np. biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, z którymi AGALEO ma zawarte umowy o współpracy;
2.4.2 Podmiotom określonym w pkt. 2.4.1 przekazujemy jedynie dane niezbędne do realizacji przez dany podmiot umów zawartych z AGALEO;
2.4.3 W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

2.5 Jakie dane pozyskujemy i przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony www.englishcorner.pl?

2.5.1 Gdy korzystasz z naszej strony internetowej stajesz się użytkownikiem strony internetowej www.englishcorner.pl („Użytkownik Strony Internetowej”);
2.5.2 Niektóre dane są automatycznie zachowywane na naszych serwerach dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
2.5.2.1 nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
2.5.2.2 adres IP;
2.5.2.3 wersję oprogramowania przeglądarki;
2.5.2.4 system operacyjny komputera;
2.5.2.5 logi systemowe.

3 PLIKI COOKIES

3.1 Strona internetowa www.englishcorner.pl (Strona Internetowa) korzysta z plików cookies:

3.1.1 Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej www.englishcorner.pl.;
3.1.2 Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
3.1.3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest AGALEO poprzez mechanizm Strony Internetowej;
3.1.4 Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

3.1.4.1 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony Internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3.1.4.2 utrzymanie sesji Użytkownika Strony Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
3.1.4.3 określania profilu Użytkownika Strony Internetowej w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

3.2 W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):

3.2.1 Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
3.2.2 „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
3.2.3 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej;
3.2.4 Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie englishcornerpl;
3.2.5 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
3.2.6 Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Strony Internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
3.2.7 W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

3.3 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

3.3.1 Jeśli Użytkownik Strony Internetowej nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www;
3.3.2 W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

3.3.2.1 Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
3.3.2.2 Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
3.3.2.3 Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
3.3.2.4 Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
3.3.2.5 Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

3.4 Twoje prawa

3.4.1 prawo wyrażenia i cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
3.4.2 podanie danych jest dobrowolne ich nie podanie będzie równoznaczne odpowiednio z brakiem możliwości świadczenia przez AGALEO usług na Twoją rzecz, brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym;
3.4.3 jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę, jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
3.4.4 prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
3.4.5 prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
3.4.6 prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a AGALEO nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego; jednak w tym przypadku zrealizujemy Twoje prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego ich przetwarzania;
3.4.7 prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. masz prawo otrzymania nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego;
3.4.8 prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez AGALEO Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3.4.9 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

3.5 Ze swoich uprawnień określonych w pkt. 2.9 możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.